API

2023-05-29 17:02:00
贾明
 • 访问次数: 2
 • 注册日期: 2023-05-29
 • 最后登录: 2023-05-29
 • 我的积分: 65
 • 门派等级: 无门派
API可以获取个人Bug总数吗
沙发
2023-05-29 17:21:07
禅道-阿龙
 • 访问次数: 1093
 • 注册日期: 2021-09-06
 • 最后登录: 2024-05-17
 • 我的积分: 4298
 • 门派等级: 无门派

可以在后台-二次开发-api中看下

板凳
2023-05-29 17:35:30 回复#1
贾明
 • 访问次数: 2
 • 注册日期: 2023-05-29
 • 最后登录: 2023-05-29
 • 我的积分: 65
 • 门派等级: 无门派

谢谢,我找到的只有这种

你这个在哪里找到的

#3
2023-05-29 18:25:31
禅道-阿龙
 • 访问次数: 1093
 • 注册日期: 2021-09-06
 • 最后登录: 2024-05-17
 • 我的积分: 4298
 • 门派等级: 无门派
登录禅道后,后台-二次开发-api页面看下
#4
2023-07-11 14:41:46
王先生
 • 访问次数: 1
 • 注册日期: 2023-07-11
 • 最后登录: 2023-07-11
 • 我的积分: 55
 • 门派等级: 无门派
为啥我调用禅道的任何接口都报{'errcode': 401, 'errmsg': '缺少code参数'}
#5
2023-07-11 14:44:42
张彩玲
 • 访问次数: 563
 • 注册日期: 2021-12-02
 • 最后登录: 2024-05-16
 • 我的积分: 1550
 • 门派等级: 无门派
您好,可以添加页面上方的QQ号,通过后邀请您加入技术交流群,提供api的调用步骤截图协助您解决问题呢。
1/1 1