bug列表怎么修改字段名

2022-08-03 10:01:22
黄斌
 • 访问次数: 5
 • 注册日期: 2020-06-05
 • 最后登录: 2022-08-03
 • 我的积分: 53
 • 门派等级: 无门派

请问怎么将这个P改成中文名

沙发
2022-08-03 13:26:31
cuiping
 • 访问次数: 249
 • 注册日期: 2021-09-23
 • 最后登录: 2022-08-10
 • 我的积分: 783
 • 门派等级: 无门派

你好,需要二次开发修改下代码

二次开发参考手册

http://www.zentao.net/book/zentaopmshelp/156.html
http://www.zentao.net/book/zentaopmshelp/225.html

板凳
2022-08-03 13:29:10
禅道-Bee
 • 访问次数: 4289
 • 注册日期: 2017-02-22
 • 最后登录: 2022-08-12
 • 我的积分: 38396
 • 门派等级: 幽灵 等级5 天魔

可以修改下zentao/module/bug/config.php配置文件试试

禅道-Bee 最后编辑, 2022-08-03 13:29:21
1/1 1