bug数量显示不对

2022-01-18 15:03:10
玛卡巴卡
  • 访问次数: 2
  • 注册日期: 2022-01-18
  • 最后登录: 2022-01-18
  • 我的积分: 57
  • 门派等级: 无门派
bug详情里面就一个bug了,但是主页面显示两个
沙发
2022-01-18 18:03:11
王林
  • 访问次数: 3687
  • 注册日期: 2017-06-20
  • 最后登录: 2022-08-12
  • 我的积分: 17200
  • 门派等级: 无门派

方便的的话分别截图看下数量不一致的两个页面吗?

主页显示的是所有产品下指派给自己的bug

bug列表展示的是当前产品下的bug,确认下两个bug都在一个产品下吗?


1/1 1