Mac自带的Safari浏览器缩小界面时,禅道道界面有重叠
2019-09-06 15:57:01
黄建苓
  • 访问次数: 2
  • 注册日期: 2019-09-06
  • 最后登录: 2019-09-06
  • 我的积分: 57
  • 门派等级: 无门派
1.
沙发
2019-09-06 17:51:50
马超
  • 访问次数: 609
  • 注册日期: 2018-06-20
  • 最后登录: 2020-05-29
  • 我的积分: 1615
  • 门派等级: 无门派
禅道页面会根据页面放大和缩小进行自适应,建议使用浏览器正常分辩率大小。
1/1